BOM BO HOTEL

 

 

         QL 14, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước , Việt Nam.

 

           02713686666.